Strumień w Walewicach, olej 50x50Czas tulipanów, 32 x 24  ( papier Saunders Waterford classic )