Z okolicy Polanicy ZdrojuAkwarela 29,7  x 21 ( papier Arches satine )Z mgły