Serdeczności, olej 30 x 21Miasto I, olej 60x40Atlantyda II, akryl 60x40                                             Z cyklu: Przy drodze - Kwiaty rdzawe, akryl/ olej 50x70                       
					Z lapidarium VII A, akryl 80x60                                Z lapidarium VII B, akryl 80x60                                         Brzezina, olej 50 x 61Z lapidarium IV, akryl 70x70             Z lapidarium VIIIA, akryl 65x50                                    Z lapidarium VIIIB, akryl 65x50                                   Z cyklu: Przy drodze - Kwiaty, akryl 50 x 70                                 
					Z cyklu: Z łaki w J. I, akryl 50 x 70  Z cyklu: Lapidarium lata- III, akryl 60 x 60, Z cyklu: Ślady - Tulipany czerwone, akryl 60x40  Z cyklu: Ślady - Paprocie, 40x50   Bez tytułu II, akryl, olej 33 x 55                                            Przy drodze, akryl, olej 33 x 46                                              
					Sitowie, akryl/ olej 40 x 50Z cyklu: Ślady- Igły sosnowe, akryl 40 x 50 
					Z cyklu: Drzewa - Sosny II akryl 60x60                                       Trzciny II, akryl,olej 40x40                                             
					Dyptyk: Trzciny, akryl 40x80 ( 40x40 każdy)                               
					W zieleni, akryl,olej 40x40                                                  
					Słonecznik, akryl 50 x 40                                             
					Abstrakcja: Bez tytułu III, akryl 40 x 40                                    
					 Bez tytułu I, akryl 50 x 70 ( lub pion 70x50)                                
					Bez tytułu III , akryl 50x70                                              Pawi tron I, akry/ olejl 80x60                                       Z lotu motyla A, akryl 65x50                                      Bez tytułu IV, kolaż/akryl 30 x 40Z cyklu: Ślady- Bizancjum I, akryl 30 x 20                                     
					Wspomnienie z Meksyku, akryl 50 x 70 
					Wspomnienie z Meksyku II, akryl 50x70                                     Lanzarote III, akryl 30 x 40
					Lanzarote I, akryl 30 x 40					Lanzarote IV, akryl 30 x 40Dyptyk: O marcinkach wieczornych, akryl/olej 25 x 50 ( 25 x 25 każdy)                 
					Martwa natura II, 40 x 30                                               Bukiecik II, olej 40 x 30                                                  Gałązka, olej 41 x 33                                                Z Jastrzębiej Góry VII, akryl 30 x 40Z Jastrzębiej Góry VI, akryl 30 x 40Z Jastrzębiej Góry V, akryl 30 x 40  
					Z Białowieży III, olej 50x40                                  Z Białowieży I, olej 50x40                                        Z Białowieży II, olej 50x40                                        Konfesjonał w Wiatrakowie, olej 40x50 Hortensje przy tarasie w Wiatrakowie, olej 30x40Hortensje przy drodze do Młynarzówki w Wiatrakowie, olej 30x40Oni II, olej 50x70 Z cyklu: O Julii I , olej 70 x 50                                   Oni V, olej 70x50                                                  Oni, olej 60x60  Z cyklu: O Julii IV, olej 40 x 50                                          Z cyklu: O Julii II , olej 30 x 30 Odlot, olej 40 x 50                                                  Martwych natur czar III, olej 40 x 40                                          Martwych natur czar I, olej 40 x 40    Martwych natur czar II, olej 40 x 40                                       Martwych natur czar IV, akryl 40x40                                     Z Minorki, olej 30 x 40,                                          
					 Z Minorki I, olej 40 x 30 
					Ważka, olej 30x40Z Danii II, akryl 70 x 50                                         
					Z Danii I, akryl 50 x 70                                                
					 Z Danii III, akryl 50x70